OROMIYAA BIYAA WAA MARAA

Biyya aadaa
Biyya gadaa
Biyya odaa
Madda dimokiraasii
Kan addunyaa hundaa
Harmee oromiyaa
Seenaan kee yoom badaa

Biyya loonii
Biyya dhadhadhaa
Biyya aananii
Biyya coomaa
Biyya foonii
Biyya dammaa
Aaddee Oromiyaa
Bilisummaa keetiif
Ni qabsoofna amma
Duubatti hin deebinu
Hin sodaannu homaa

Biyya qabeenya adda addaa
Biyya bishaaniif albuudaa
Biyya lageen gurguddaa
Oromiyaa harmee
Waan biyya isaa taateef
Oromoon sabni Koo
Baay’isee gamadaa
Sirraatii hin fagaatu
Galeera siif waadaa
Biyya mukaaf bosonaa
Biyya midhaaniif bunaa
Uumamaan badhaatuu
Dachee miidhaginaa
Lalistuu yeroo maraa
Kan ganna fi bonaa

Biyya lalisaa
Biyya haroo ciisaa
Aayyoo Oromiyaa
Jaalalaan siif qabu
Akkamittan ibsa
Sirraatii fagaadhee
Biyya ambaa jiraachuun
Anaan Na dhiphisaa

Biyya simbroo fi bineensaa
Biyya gaaraa
Biyya araaraa
Biyya Oromoota maraa
Oromiyaa giiftii
Sirni dimokiraasii
Nuutiif miti haaraa

Biyya caffee
Biyya seeraa
Biyya heeraa
Biyya safuu
Oromiyaa bareedduu
Seenaan kee dhokatee
Akkanatti hin hafuu
Oromoon dammaqee
Kana booda hin rafuu

Biyya dudhaa
Biyya eebbaa
Biyya aagaa
Oromiyaa biyya Koo
Siifan hawwa nagaa

Biyya gootaa
Biyya hayyootaa
Biyya artistootaa
Biyya sabboontotaa
Biyya ardaa jilaa
Biyya jaalalaa
Oromiyaa kiyyaa
Ati beekaa malee
Hin qabdu wallaalaa

Biyya irreechaa
Biyya caaccuuf kallachaa
Biyya Waaqaa gurraachaa
Biyya uumaa fi uumamaa
Ka biraa hin qabnu
Abdiin Keenya sumaa
Si malee jiraachuun
Baay’ee nutti cimaa
Roorroo halagaarraa
Nuti sitikfanna
Godhannee tokkummaa

Biyya faajii fi siinqee
Biyya taaboree fi ateetee
Roorroo halagaaf malee
Ijoolleen kee sirraa
Yoom baqachuu feetee

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s