Gaaffiin Baratootaa, Gaaffii Uummata Oromooti!

Barattoonni Oromoo sadarkaa tokkoffaatii haga yunvarsiitiitti jiran Maastar Pilaanii Finfinnee mormuudhaan Oromiyaa bakka gara garaa keessatti hiriira nagaa baha jiru.

Hiriira mormii kanarratti barattoonni reebaman, hidhaman akkasumas ajjeefaman akka jiran gabaafamaa jira. Yeroo barattoonni Oromoo mirga saba isaanii kabachiisuuf karaatti bahan, uummaanni balaa’aan callisee taa’ee ilaaluu hinqabu. Qotee bulaan, barsiisaan, hojjetoonni mootummaa, daldalaan, paartileen mormitootaa baratoota bira dhaabbachuun ni barbaachisa.

Barattoonni Oromoo waggaa waggaatti gaaffi uummata Oromoo deebii argachuu hindandeenye qabatnii mormi nikaasu, achi ni reebamu, ni hidhamu, ni ajjeefamu akkasumas barumsa isaaniirraa ni ariyatamu. Mormii barattootaan qofa gaaffiin uummata Oromoo deebii hinargatu. Kan ta’uu qabu, Oromoon hundi gurmaa’ee kaayyoo tokkoon mirgasaa kabajisachuuf ka’uu qaba.

Yeroo barattoonni Oromoo harka duwaa, loltoota mootummaa meesha waraanaa hidhataniin waliin walaa’aansoo walqaban taa’ani ilaaluun gaaffiin barattootaa gaafii keenya miti jechuu fakkaata. Mootummaan kunis kan nutuffate kanaafi…osoo uummaanni Oromoo hundi bakka jirutti mootummaa kanaan falmee, silaa yoona kana abbaa mirgaas abbaa biyyaas taanee turre. #Oromoprotests

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s