Haawaasni Oromoo Magaala Haaguusan(Noorweey) Haala Amma Oromiyaa keesa jiruurratti Marii’atan

Hawaasni Oromoo biyya Noorweey, magaala Haagusan (Hagusend) jiraataan guyyaa kaleessaa (09/01/2016) akkaata itti maatii ijoolleen mootummaa Itoophiyaatiin jalaa ajjeefamnii gargaaruun danda’amu irratti mari’ataniiru. Haala qabatamaa Oromiyaa keessa jiru irratti gadi fageenyaan waliin dubbataniiru.

Oromoon magaala Haagusan ajjeeechaa, hidhaa fi daraara baratootaa fi uummata Oromoorratti mootummaan Itoophiyaa Adda Bilisa Baasaa Tigraayiin durfamu raawwachuu jiru cimsanii balaalefataniiru. Namoota haga yoona ajjeesamaniif gaddaa isaanii ibsaniiru.

Hawaasni Haagsun Oromoon biyyaa alaa jiraatu (diaspora) sochiin gochaa jiru baay’ee gaarii ta’uu ibsanii, yeroo kamiyyuu taanaan baratoota Oromoo bukkee dhaabachuun dirqama Oromummaati jedhaniiru. Kana malees, dhaabbilleen siyaasaa maqaa Oromootiin socho’aa jiran walitti dhufanii uummaata Oromoo mirgasaaf qabsaa’a jiru tumsuu qabu jedhaniiru. Qabsoon Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaan yeroon itti barbaachis amma ta’usaa dubbataniiru.

Haugesund2
Suraa:Haawaasa Oromoo Maagaala Haaguusan (Noorweey) Mormii Maastar Pilaanii Finfinnee Oromiyaa keessatti deemsifaa jiru deeggarsa qaban yeroo ibsan   

Kana malees, Oromia Media Network (OMN), ijaafi gurra Oromoo waanta’eef maalaqaan gargaaruun barbaachisaa akka ta’e irratti waligalaniiru. Akka isaan jedhanitti, OMN, yoo dhaabbate qabsoon Oromoos duukaa dhaabbata waan ta’eef, Oromoonni biyya keessaa odeeffanoo gahaa qabsoon Oromoo irra jiru akka argatuuf OMN jabeessuun baay’ee barbaachisaa dha.

Guyyuma kana Hawaasni Oromoo Haagusan maatii ijoollleen jalaa ajjeefamaniif maalaqa walitti guuraniiru.

Advertisements

One thought on “Haawaasni Oromoo Magaala Haaguusan(Noorweey) Haala Amma Oromiyaa keesa jiruurratti Marii’atan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s