Arsii Lixaa Keessatti Fincilli Diddaa Gabrummaa Adeemsifamaa Jira.

Fincilli diddaa gabrummaa Godina Arsii Lixa bakkoota garagaraa keessatti adeemsifamaa jira. Jimaata darbe (Guraandhala12/2016) magaala Shaashammannee keessatti  cidha deemsifamaa ture irratti sirba Haacaaluu fi Caalaa Bultume dhaggeeffachuu hinqabdan jechuudhan namoota cidharratti argaman dhorkuuf yaalii humnootni mootummaa  godhaniin walitti bu’insi uumame.

Yeroo kanattis humnoonni mootumma kunneen dhukaasa banuudhan namoota rasaasan rukutanii madeesani. Namoonni rasaasaan dhahaman afur yeroo ta’an maqaan isaanii  Jannu Tashitaa, Shuumii Nagessoo, Roobaa Jiloo fi Habtamuu Fayyisaa jedhamu. Kana booda, guyyoota itti aanan keessatti, mormiin jabaatee itti fufee gara bakkeewwan akka Shaallaa, Siraaroo fi Ajjeetti babala’ateera. Aanaa Shaalaa keessatti, mormiitoonni mana hidhaa  diiguudhan hidhamtoota 100 ol akka gad lakkifaman godhaniiru.

Humnoonni mootummaa (Agaazii fi Poolisii Feederaalaa) gara nannoo sanaa deemuudhan uummata shororkeessa turaniiru. Hidhatoonni (milishaa) aanaa Shaallaa tarkaanii fudhataniin humnoota mootumma kudha tokkoo ol ajjeesaniiru jedhameera. Tarkaanfiin humnoota agaazii irratti fudhatamee, mootummaa Wayyaanee waan rifachiiseef, humnoota dabalataa gara Arsii Lixaatti bobbaasuudhaan haga yoona namoonni afur akka ajjefaman gabaasameera.

Mormiin uummata Oromoon sababa Maaster Pilaaniitiin jalqabame ji’a sadii oliif deemsifama ture ammallee itti fufee jira. Sababa mormiin cimaan uummata Oromoorra itti dhufeef Mootummaan Naannoo Oromiyaa Maastar Pilaanii haquunsaa ni yaadatama. Haata’u malee, gaaffiin Oromoo Maastar Pilaanii qofaa waan hintaaneef, mormiin Oromiyaa keessatti bakka garaa garaatti adeemsifamaa jira.

Advertisements

One thought on “Arsii Lixaa Keessatti Fincilli Diddaa Gabrummaa Adeemsifamaa Jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s