Wajjiri Kongirasii Fedeeraalawaa Oromoo (KFO) Humnoota Mootummaatiin Guyyaa Hara’aa Sakata’amera

Wajjirri Kongirasii Feedaralawaa Oromoo (KFO) guyyaa hara’a humnoota mootummaatiin sakata’ameera. Humnoonni mootummaa wajjira KFO marsuudhaan erga miseenota isa reebanii booda, sakkata’a cimaa akka taasisan odeeffannoon Finfinnee irraa nugahe ni ibsa. Yeroo sakkata’aan sun adeemsifametti dura taa’aan KFO Dr. MararaaGuddinaa wajjira keessa akka hinturre beekameera.

Mootummaan Itoophiyaa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraayiin (TPLF) durfamu KFOn qarshii biyya alaatii argameen mormii uummanni Oromoo taasisa jiru qindeeseera jedhani himachaa jiru. Kanaafis dhaabbata Oromoo bakka bu’ee karaa nagaa qabeessa ta’een qabsaa’a jiru KFOtiin yakkuudhaan uummanni Oromoo dhaabbata mormiitu bakka isa bu’u  akka hinqabanneef hojjechaa jira.

KFO dadhabsiisuuf jecha mootummaan TPLF yeroo mormiin Maastar Pilaanii jalqabametti hoggantoota KFO kanneen ta’an Obbo Baqalaa Garbaa, Obbo Addisuu Bulaalla fi kanneen biroo qabuudhaan mana hidhaatti naqeera.Obbo Baqalaa Nagaa immoo akka mana isaaniitii gad hinbaanee fi hojii isaanii akka hin hojjenne erga godhamnii ji’a lamaa olta’uufi. Sababa mormii Oromoon gochaa jiruun KFOn akka malee mootummaa biyya bulchaa jiruun miidhameera. KFOn hiriira mormii Finfinneetti gaggeessuuf yeroo hedduu gaafatus mootummaan sababa gahaa hintaaneen isaan dhorkacha ture.

Mootuummaan TPLF yookiin wayyaanee mormiin Oromoo waan itti cimaa dhufeef waan qabee gadhiisu walaalaa jira. Ummata Oromoo ajjeessuu, hidhuu fi daraaruu itti fufee jira. Dhaabbilee uummata Oromoo bakka bu’anii socho’aa jiran to’annoo isaa jala galfachuuf socho’aa jira. Haata’u malee qabsoon Oromoo garuu akka itti fufetti jira. Ajjechaa, hidhaa fi reebicha uummata Oromoo mirgasaa kabajiifachuuf kutate ka’e duubatti kan deebisu hin fakkaatu.

Advertisements

2 thoughts on “Wajjiri Kongirasii Fedeeraalawaa Oromoo (KFO) Humnoota Mootummaatiin Guyyaa Hara’aa Sakata’amera

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s