Dr. Mararaa Guddinaa akka Biyyaa hinbaane Dhorkaman

Dr.Mararaa Guddinaa, dura taa’aa paartii Kongirasii Feederaalistii Oromoo(KFO) akka gara biyya alaa hin deemne dhorkaman.

Guyyaa kaleessaa, Doktor Mararaan walgahii biyya Ameeriikatti dhaabbata Viiziin Itoophiyaa jedhamu qopheesse irratti argamuuf gara Buufta Xiyaara Boolee yoo deemanis paaspoortiin keessan rakkina qaba jedhamani akka deebi’an godhamaniiru.

Dr. Meraran akka dubbatanitti buufata xiyaaraa irratti paaspoortiin keessan maashiniin dubbisuu hindandeenye, bishaan yookiin zayitatu paaspoortii keessan xuquree ta’a nan jedhani jedhu.

Guyyaa hara’aa dhimmaa kana gaafachuuf gara waajjira Immigireeshinii yoo deemanis, namni dhimma kan ilaalu walgahii irra jira waanta’eef argachuu hindandeessan jedhamaniiru. Mootummaan wayyaanee  hooggantoota paartilee mormitoota Oromoo akka gara biyya alaa hindeemne sababa adda addaatiin gochaa jira.

Dr. Merera Gudina
Suraa: Dr. Mararaa Guddinaa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s