Oromoonni afur Dhaabbata Fayyaa Addunyaa (WHO) Biyya Yaman Keessa Hojjatan Hidhaman

Teediroos Adaanoom muuxannoo fokkisaa hacuucaa sirna ABUT (TPLF) keessatti horate gara sadarkaa hoggansa olaanaa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa (WHO) fudhatee dhaqeera. Daawwanna inni Yamanitti godhuuf jedhu dura baqattoonni Oromoo Dhaabbata Fayyaa Addunyaaf (WHO) Yaman keessa hojjechaa turan (waggaa 1-8 kanneen hojjetan) qabamanii hidhamaniiru. Duraa duubni haalaa qabamuu hojjetoota Oromoo WHO kan biyya Yaman keessaa akkaata armaan gadiitti tarreeffameera.

1. Gaafa Adoolessa 22, erga hogganaan haaraa WHO sochii fi dalagaalee damee WHO kan biyya Yaman daawwata jedhamee himamee guyyoota muraasa booda, hojjettoonni Oromoo dhabbatichaa, hoggantu isaaniitiin akka isaan Muummee Immigireeshinii Yamaniin brbaadaman haala tasgabbi qabuun itti himte. Akkasumas, gara muummee immigireeshinii dhaquun isaanii, sababa kamiifuu haa barbaadamanii, hoji fi nageenya isaanii irratti rakkina akka hin uumne amansiiste.

2. Haaluma kanaan, gaafa Adoolessa 22,hojjettoonni arfanuu konkolaata WHOtiin ( akkan odeeffadhetti) gara muummee Immigireeshinii Yaman geessamani…yeruma sana bakka sanatti qabamni. Amma erga hidhamanii guyyoota afur ta’eera.

3. Hiriyyoonni fi maatiin isaan daawwatan akka jedhanitti arfanuu daraaramaa jiru.

4. Namoota qabaman keessaa inni tokko akka jedhutti, lammiileen Itoophiyaa Yaman keessa WHOf hojjatan jiru, garuu kan qabaman hojjetoota Oromoo ta’an qofa dha.

5. Maqaan namoota yeroo ammaa kana mana hidhaa Yaman keessatti dararamaa jiranii:

A. Jamaal Ahimad
B. Hasan Fayisoo Badhaasoo
C. Shaamiil Daloo
D. Musaa Jamaal Husaa

(Maxxansa Feesbuukii Girmaa Gutamaa irra gara Afaan Oromootti kan hiikame)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s